Tag: htc

Mở mạng mở khóa unlock HTC 10

Chúng tôi nhận mở mạng mở khóa HTC 10 với mã PERFUME_UHL cho các dòng máy khóa mạng, xách tay từ nước ngoài (Vodafone UK, Vodafone CH-DE (Switzerland – Germany),Telstra WWE, O2 UK (United Kingdom), Asia TW (Taiwan), Telstra WWE (World Wide English), Asia HK (Hong Kong), Hutchison 3G UK (United Kingdom),  Sau khi mở khóa máy bạn sẽ xài được tất cả […]