Tag: G935T1

Rom quốc tế cho máy Samsung Galaxy S7 EDGE SM-G935T1 6.0.1 – tiếng việt

  Rom Quốc Tế Full Tiếng Việt All Model Galaxy S7 & S7 Edge USA Chip Qualcomm Support All Model : SM-G930T/V/A/AZ/P/R4/R6/T1/W8 – S7 SM-G935T/V/A/AZ/P/R4/R6/T1/W8 – S7 EDGE * Hỗ Trợ Full Tiếng Việt 100%. cho máy SM-G935T1 G935T1 * Rom Tar, Flash trực tiếp qua Odin tự mọi Nền, mọi ver. cho máy SM-G935T1 […]