Sửa chữa – ép kinh – dịch vụ

Rom quốc tế cho máy Samsung Galaxy S7 SM-G930T1 6.0.1 – tiếng việt rom

Rom Quốc Tế Full Tiếng Việt All Model Galaxy S7 & S7 Edge USA Chip Qualcomm Support All Model : SM-G930T/V/A/AZ/P/R4/R6/T1/W8 – S7 SM-G935T/V/A/AZ/P/R4/R6/T1/W8 – S7 EDGE * Hỗ Trợ Full Tiếng Việt 100%. cho máy SM-G930T1 G930T1 * Rom Tar, Flash trực tiếp qua Odin tự mọi Nền, mọi ver. cho máy SM-G930T1 G930T1 […]

Rom quốc tế cho máy Samsung Galaxy S7 SM-G930R6 6.0.1 – tiếng việt rom

Rom Quốc Tế Full Tiếng Việt All Model Galaxy S7 & S7 Edge USA Chip Qualcomm Support All Model : SM-G930T/V/A/AZ/P/R4/R6/T1/W8 – S7 SM-G935T/V/A/AZ/P/R4/R6/T1/W8 – S7 EDGE * Hỗ Trợ Full Tiếng Việt 100%. cho máy SM-G930R6 G930R6 * Rom Tar, Flash trực tiếp qua Odin tự mọi Nền, mọi ver. cho máy SM-G930R6 G930R6 […]

Rom quốc tế cho máy Samsung Galaxy S7 SM-G930R4 6.0.1 – tiếng việt rom

Rom Quốc Tế Full Tiếng Việt All Model Galaxy S7 & S7 Edge USA Chip Qualcomm Support All Model : SM-G930T/V/A/AZ/P/R4/R6/T1/W8 – S7 SM-G935T/V/A/AZ/P/R4/R6/T1/W8 – S7 EDGE * Hỗ Trợ Full Tiếng Việt 100%. cho máy SM-G930R4 G930R4 * Rom Tar, Flash trực tiếp qua Odin tự mọi Nền, mọi ver. cho máy SM-G930R4 G930R4 […]

Rom quốc tế cho máy Samsung Galaxy S7 SM-G930P 6.0.1 – tiếng việt rom

Rom Quốc Tế Full Tiếng Việt All Model Galaxy S7 & S7 Edge USA Chip Qualcomm Support All Model : SM-G930T/V/A/AZ/P/R4/R6/T1/W8 – S7 SM-G935T/V/A/AZ/P/R4/R6/T1/W8 – S7 EDGE * Hỗ Trợ Full Tiếng Việt 100%. cho máy SM-G930P G930P * Rom Tar, Flash trực tiếp qua Odin tự mọi Nền, mọi ver. cho máy SM-G930P G930P […]

Rom quốc tế cho máy Samsung Galaxy S7 SM-G930AZ 6.0.1 – tiếng việt rom

Rom Quốc Tế Full Tiếng Việt All Model Galaxy S7 & S7 Edge USA Chip Qualcomm Support All Model : SM-G930T/V/A/AZ/P/R4/R6/T1/W8 – S7 SM-G935T/V/A/AZ/P/R4/R6/T1/W8 – S7 EDGE * Hỗ Trợ Full Tiếng Việt 100%. cho máy SM-G930AZ G930AZ * Rom Tar, Flash trực tiếp qua Odin tự mọi Nền, mọi ver. cho máy SM-G930AZ G930AZ […]

Rom quốc tế cho máy Samsung Galaxy S7 SM-G930A 6.0.1 – tiếng việt rom

Rom Quốc Tế Full Tiếng Việt All Model Galaxy S7 & S7 Edge USA Chip Qualcomm Support All Model : SM-G930T/V/A/AZ/P/R4/R6/T1/W8 – S7 SM-G935T/V/A/AZ/P/R4/R6/T1/W8 – S7 EDGE * Hỗ Trợ Full Tiếng Việt 100%. cho máy SM-G930A G930A * Rom Tar, Flash trực tiếp qua Odin tự mọi Nền, mọi ver. cho máy SM-G930A G930A […]

Rom quốc tế cho máy Samsung Galaxy S7 SM-G930V 6.0.1 – tiếng việt rom

Rom Quốc Tế Full Tiếng Việt All Model Galaxy S7 & S7 Edge USA Chip Qualcomm Support All Model : SM-G930T/V/A/AZ/P/R4/R6/T1/W8 – S7 SM-G935T/V/A/AZ/P/R4/R6/T1/W8 – S7 EDGE * Hỗ Trợ Full Tiếng Việt 100%. cho máy SM-G930V G930V * Rom Tar, Flash trực tiếp qua Odin tự mọi Nền, mọi ver. cho máy SM-G930V G930V […]

Rom quốc tế cho máy Samsung Galaxy S7 SM-G930T 6.0.1 – tiếng việt rom

Rom Quốc Tế Full Tiếng Việt All Model Galaxy S7 & S7 Edge USA Chip Qualcomm Support All Model : SM-G930T/V/A/AZ/P/R4/R6/T1/W8 – S7 SM-G935T/V/A/AZ/P/R4/R6/T1/W8 – S7 EDGE * Hỗ Trợ Full Tiếng Việt 100%. cho máy SM-G930T G930T * Rom Tar, Flash trực tiếp qua Odin tự mọi Nền, mọi ver. cho máy SM-G930T G930T […]

Samsung SM-G6100 Galaxy On7 2016

Dịch vụ sửa chữa Samsung SM-G1600 tại TAMANSU Shop Nạp tiếng việt Samsung SM-G1600, chép tiếng việt Mở mạng Samsung SM-G1600 Bẻ khóa Samsung SM-G1600 Unlock Samsung SM-G1600 Nâng cấp phần mềm Samsung SM-G1600 Root Samsung SM-G1600 Nâng cấp phần mềm Samsung SM-G1600 Chạy phần mềm Samsung SM-G1600 Mở khóa Samsung SM-G1600 Samsung SM-G1600 Treo […]

Samsung SM-G1600 Galaxy Folder 2 Dual SIM

Dịch vụ sửa chữa Samsung SM-G1600 tại TAMANSU Shop Nạp tiếng việt Samsung SM-G1600, chép tiếng việt Mở mạng Samsung SM-G1600 Bẻ khóa Samsung SM-G1600 Unlock Samsung SM-G1600 Nâng cấp phần mềm Samsung SM-G1600 Root Samsung SM-G1600 Nâng cấp phần mềm Samsung SM-G1600 Chạy phần mềm Samsung SM-G1600 Mở khóa Samsung SM-G1600 Samsung SM-G1600 Treo […]

Samsung Galaxy Tab E 8.0 T-Mobile SM-T377T

Dịch vụ sửa chữa Samsung SM-T377T tại TAMANSU Shop Nạp tiếng việt Samsung SM-T377T, chép tiếng việt Mở mạng Samsung SM-T377T Bẻ khóa Samsung SM-T377T Unlock Samsung SM-T377T Nâng cấp phần mềm Samsung SM-T377T Root Samsung SM-T377T Nâng cấp phần mềm Samsung SM-T377T Chạy phần mềm Samsung SM-T377T Mở khóa Samsung SM-T377T Samsung SM-T377T Treo […]

Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610F

  Dịch vụ sửa chữa Samsung SM-G610F tại TAMANSU Shop Nạp tiếng việt Samsung SM-G610F, chép tiếng việt Mở mạng Samsung SM-G610F Bẻ khóa Samsung SM-G610F Unlock Samsung SM-G610F Nâng cấp phần mềm Samsung SM-G610F Root Samsung SM-G610F Nâng cấp phần mềm Samsung SM-G610F Chạy phần mềm Samsung SM-G610F Mở khóa Samsung SM-G610F Samsung SM-G610F […]